www.pnuba.ac.ir/news.php?id=903
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

آخرین اخبار > برگزاری سمینار آیین همسرداری در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس

برگزاری سمینار آیین همسرداری در دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس، به همت انجمن روانشناسی سمینار آیین همسرداری با حضور سرکارخانم رضایی و جمعی از دانشجویان  در سالن همایش شهید مطهری دانشگاه پیام نور بندرعباس برگزار گردید. در این سمینار در رابطه با آیین همسرداری توضیحاتی داده شد که در ابتدا درمورد رسالات زندگی زناشویی سخنانی ایراد شد که شامل: 1- خصوصیات مطلوب زن وشوهر 2- محبت زن وشوهر نسبت به هم بود.

درادامه از دلسرد شدن نسبت به یکدیگر، سلطه گری زیرکانه، ترساندن، تصدیق نکردن پیشرفت، انواع سبک های زندگی و تاثیراتش بر زندگی فرزندان و عواملی مانند بیان نکردن احساس واقعی که باعث نابودی رابطه هاست بحث و تبادل نظر شد.

درآخر، این سمینار با این نتیجه گیری که هیچ چیز جز صداقت و روراستی روابط را استوار نمیکند و زوجین باید توانایی گفتن حرف خود را داشته باشند و اینکه بتوانند احساسات خود را به همسر خود نشان دهند به پایان رسید.